W dniach 14,15 kwietnia br. w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach Dziedzicach druhowie naszej jednostki pełnili Wartę Honorową przy bożym grobie

Informacje o naszych wyjazdach na bieżąco na naszym profilu facebook

ALARM 1: W dniu 12.01.2017r. o godz 19.07 zostaliśmy zadysponowani przez SKKM PSP w Bielsku Białej do pożaru sadzy w kominie w budynku wielorodzinnym przy ulicy Węglowej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia wspomogliśmy działania obecnego na miejscu Posterunku PSP. Działania zakończono o godz 20.25.
Na miejscu działały:
332[s]22 , 332[s]23 Posterunek Zamiejscowy PSP w Czechowicach Dziedzicach.
338[s]32 OSP "DZEDZICE"

ALARM 2:W dniu 20.01.2017r. o godz. 02:09 zostaliśmy zadysponowani do pożaru przekładnika prądowego w stacji energetycznej przy ul. Kaniowskiej 11 w Czechowicach Dziedzicach. Po przybyciu na miejsce pożar został ugaszony. Zastępy powróciły do bazy po godz 3.30 

Na miejscu działały:

- 332[s]22,23 (PSP JRG 2 Bielsko-Biała, Posterunek Czechowice-Dziedzice)

- 338[s]32 ( OSP Dziedzice )

- 339[s]51 ( OSP Czechowice, oddział I ) 

- 641[s]24 GBAPr Renault Midlum z JRG Tychy

 

ALARM 3: 21 stycznia 2017 roku o godzinie 20.42 zostaliśmy zadysponowani przez SK KM PSP w Bielsku-Białej do zadymienia w mieszkaniu przy ul. Klasztornej. Po dojeździe do miejsca zdarzenia Posterunku Zamiejscowego PSP okazało się, że źródłem zadymienia jest przypalony posiłek. Sytuacja bardzo szybko została opanowana, wszystkie zastępy udające się do zdarzenia na polecenie Stanowiska Kierowania zostały zawrócone do baz.

 

ALARM 4: W dniu 27.01.2017 roku o godz 10.16 zostaliśmy zadysponowani przez SK KM PSP w Bielsku Białej do pożaru altany przy ulicy Słonecznej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i podania jednego prądu wody w natarciu pożar został opanowany. Dalsze czynności polegały na rozbiórce spalonych elementów i przelewaniu ich wodą. W działaniach uczestniczyły zastępy:

338[s]32 ( OSP Dziedzice )

339[s]48 ( OSP Czechowice-Lipowiec, oddział II)

Zastępy zakończyły działania po godz 12.00

 

ALARM 5: 3 lutego 2017 roku o godzinie 15.16 zostaliśmy zadysponowani przez SK KM Bielsko-Biała do pożaru pustostanu przy ul. Moniuszki w Czechowicach-Dziedzicach. Po dojeździe do miejsca zdarzenia oraz rozpoznaniu, okazało się, że palą się śmieci zgromadzone na pierwszym piętrze budynku. Do środka zostali wprowadzeni ratownicy, wyposażeni w aparaty ODO. Nasze zadania polegały na zasilaniu w wodę samochodu Posterunku PSP, przelaniu spalonych rzeczy, pracach rozbiórkowych oraz na przeszukaniu pomieszczeń, pod kątem przebywania w nich osób poszkodowanych. O godzinie 16.35 zastęp 338[s]32 Renault Midliner M210 powrócił do bazy. Na miejscu:

332[s]22,23 (PSP JRG II Bielsko-Biała, posterunek Czechowice-Dziedzice)

338[s]32 (OSP Dziedzice)

339[s]51 (OSP Czechowice, oddział I)

331[s]25 (PSP JRG I Bielsko-Biała)

332[s]21,51 (PSP JRG II Bielsko-Biała)

Patrol Policji

Patrol Straży Miejskiej.

 

ALARM 6: Dnia 11.02.2017r o godz. 19.57 zostaliśmy zadysponowani przez SKKM Bielsko Biała do neutralizacji plamy oleju przy ulicy Szkolnej w Czechowicach Dziedzicach. O godz. 20.40 zastęp 338(s)32 powrocil do bazy.

 

ALARM 7: W dniu 2.03.2017 o godzinie 14.04 zostaliśmy zadysponowani przez SKKM PSP w Bielsku Białej do pożaru trawy przy ulicy Kaniowskiej 3. W działaniach zakończonych przed godziną 15 wzieły udział zastępy 339(s)51 OSP Czechowice oraz 338(s)32 OSP Dziedzice.

 

ALARM 8: W dniu 5.03.2017 o godzinie 13.01 zastępem 338(s)32 udaliśmy się do powalonego drzewa na parkingu przy ulicy Legionów 57. Zastęp po 30 minutach powrócił do bazy.

 

ALARM 9: W dniu 17.03.2017r. o godzinie 14.09 zostaliśmy zadysponowani przez SKKM PSP w Bielsku Białej do pożaru trawy przy ulicy Norwida. Po szybkim dojeździe na miejsce zdarzenia pożar został opanowany. O niebezpiecznej sytuacji niech świadczy fakt że za płotem posesji na której paliła się trawa znajduje się tartak oraz stacja TRAFO.

Po 30 minutach zastęp 338[s]32 powrócił do bazy.

 

Alarm 10: W dniu 19.03.2017 o godz: 16:59 zostaliśmy zadysponowani przez SKKM PSP w Bielsku Białej do pożaru trawy przy ulicy Górniczej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pożar został opanowany przy pomocy tłumic. Po 50 minutach zastęp 338[s]32 powrócił do bazy

 

ALARM 11: 19 marca 2017 roku o godzinie 21.34 zostaliśmy zadysponowani przez SKKM PSP w Bielsku-Białej do pożaru zabudowań gospodarczych przy ul. Lipowskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Po przybyciu do miejsca zdarzenia oraz rozpoznaniu, okazało się że pali się siano oraz rzeczy zgromadzone w pomieszczeniach gospodarczych. Nasze zadania polegały na ugaszeniu ognia, wyniesieniu oraz przelaniu spalonych rzeczy, pracach rozbiórkowych oraz dowożeniu wody do miejsca zdarzenia. O godzinie 00.40 zastępy wróciły do bazy. 

Na miejscu:

332[s]22,23 (PSP JRG II Bielsko-Biała, Posterunek Czechowice-Dziedzice)

339[s]50,51 (OSP Czechowice)

339[s]48,49 (OSP Lipowiec)

338[s]32 (OSP DZIEDZICE)

Patrol Policji

Pogotowie Energetyczne

 

ALARM 12: w dniu 28.03.2017r. o godzinie 16.19 zostaliśmy zadysponowani przez SKKM PSP w Bielsku Białej do pożaru zarośli przy ulicy Waryńskiego. Po dojeździe na miejsc zdarzenia zastano pozostawione bez dozoru ognisko które ugaszono. Po godzinie 17 zastęp 338[s]32 powrócił do bazy

 

ALARM 13: W dniu 29.03.2017 r. ogodzinie 2.04 zostaliśmy zadysponowani przez SKKM PSP w Bielsku Białej do pożaru hali Walcowni Metali "Dziedzice" w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 1. Po dojeździe na miejsce akcji i rozpoznaniu okazało się że pożarem objęte są kondensatory elektryczne w pomieszczeniu sterowni w jednej z hal produkcyjnych. Podjęto decyzję o ewakuacji pracowników z hali gdyż panowało duże zadymienie. Podano jeden prąd piany gaśniczej na źródło pożaru, które próbowali ugasić pracownicy wydziału przy użyciu agregatów proszkowych AP 250. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do oddymienia budynku. Działania zakończono o godz 4.20. W działaniach brały udział:

332[s]22,23 Posterunek Zamiejscowy PSP w Cz-Dz JRG 2

338[s]32 OSP DZIEDZICE

339[s]50,51 OSP Czechowice

332[s]21,25 PSP Bielsko Biała JRG nr 2

 

W dniu 11 marca 2017 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej „Dziedzice” w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016. W tym dniu gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych ,związkowych oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu M-G Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Czechowicach Dziedzicach a zarazem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Dh Mariana Błachuta, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach i członka honorowego OSP Dziedzice Dh Damiana Żelaznego, V-ce Prezesa Zarządu oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Białej, Przedstawiciela KM PSP w Bielsku-Białej Komendanta Gminnego w Czechowicach-Dziedzicach oraz Prezesa OSP Bronów Dh bryg. Tadeusza Szkucika, Członka Prezydium oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej, Przewodniczącego Komisji Historycznej w Bielsku-Białej Dh Zbigniewa Waloszczyka, Proboszcza Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach ks Jerzego Ryłko, Delegację z Jednostek OSP Gminy Czechowice-Dziedzice. Zebranie Sprawozdawcze otworzył prezes OSP” Dziedzice” Dh Krzysztof Ryłko witając zaproszonych gości oraz przybyłych członków OSP Dziedzice. Wybrano przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisje Uchwał i Wniosków oraz mandatową która to stwierdziła że w zebraniu uczestniczy 51 spośród 65 uprawnionych do głosowania członków OSP Dziedzice. Prezes OSP Dziedzice przedstawił obszerne sprawozdanie z Działalności jednostki poparte prezentacją multimedialną dla lepszego zobrazowania pracy jaką jednostka wykonała. Udało się zrobić wiele m.in. Wymienić przestarzały średni Samochód Ratowniczo Gaśniczy Star 244 005 którego to udało się odsprzedać do OSP Broniszów w zamian pozyskano już na koniec 2015 roku GBA Renault Midliner M210 z KM PSP w Bielsku Białej. Nie jest to szczyt naszych marzeń ale spełnia założone cele dotyczące odmłodzenia floty pojazdów w jednostce poprawiła się szybkość związana z dojazdem do zdarzenia oraz zabudowano na samochodzie cały posiadany sprzęt rat-gaśn. Udało się również wyremontować dużą salę w remizie na ten cel zaciągnęliśmy pożyczkę bankową bez tego nie udałoby się wykonać kompleksowo tego remontu. Wyremontowano również garaż bojowy, doposażono jednostkę w następujące sprzęty: mundury galowe, koszarowe, bojowe buty koszarowe i specjalne, hełmy bojowe, najaśnicę LED na którą pozyskaliśmy dotację z Rady Powiatu bielskiego, topór inopur, rękawice bojowe. Udało się zrobić bardzo dużo ale też dużo to wszystko kosztowało. Wydatki to ponad 170.000 zł przychody ponad 130.000 różnice uzupełnił kredyt bankowy. W planie finansowym na rok 2017 zawarło się umundurowanie, remonty doposażenie w sprzęt m.in. defibrylator AED którego nie udało się pozyskać w roku ubiegłym. Ważniejszym wydarzeniem w roku 2017 będzie Jubileusz 125 lecia naszej jednostki. Główne obchody zaplanowano na 27 maja. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za rok 2016. W jawnym głosowaniu przyjęto absolutorium dla Zarządu. Przed wystąpieniem gości w krótkim sprawozdaniu opiekun MDP Dh Dawid Bąk opowiedział o działalności prężnej 29 osobowej grupy młodzieży którą posiadamy. Następnie wysłuchaliśmy opinii zaproszonych gości, w ciepłych słowach pochwalono wzrost jaki udało się osiągnąć naszej jednostce. Na dobry wynik naszej straży musza pracować wszyscy. Straż to ludzie i tym ludziom dziękuję. Na koniec wyróżniono druhów którzy w minionym roku poświęcili wiele czasu dla tej jednostki. Zebranie zakończono odśpiewaniem strażackiego Hymnu” Rycerze Floriana”.