W dniu 11 marca 2017 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej „Dziedzice” w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016. W tym dniu gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych ,związkowych oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu M-G Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Czechowicach Dziedzicach a zarazem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Dh Mariana Błachuta, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach i członka honorowego OSP Dziedzice Dh Damiana Żelaznego, V-ce Prezesa Zarządu oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Białej, Przedstawiciela KM PSP w Bielsku-Białej Komendanta Gminnego w Czechowicach-Dziedzicach oraz Prezesa OSP Bronów Dh bryg. Tadeusza Szkucika, Członka Prezydium oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej, Przewodniczącego Komisji Historycznej w Bielsku-Białej Dh Zbigniewa Waloszczyka, Proboszcza Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach ks Jerzego Ryłko, Delegację z Jednostek OSP Gminy Czechowice-Dziedzice. Zebranie Sprawozdawcze otworzył prezes OSP” Dziedzice” Dh Krzysztof Ryłko witając zaproszonych gości oraz przybyłych członków OSP Dziedzice. Wybrano przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisje Uchwał i Wniosków oraz mandatową która to stwierdziła że w zebraniu uczestniczy 51 spośród 65 uprawnionych do głosowania członków OSP Dziedzice. Prezes OSP Dziedzice przedstawił obszerne sprawozdanie z Działalności jednostki poparte prezentacją multimedialną dla lepszego zobrazowania pracy jaką jednostka wykonała. Udało się zrobić wiele m.in. Wymienić przestarzały średni Samochód Ratowniczo Gaśniczy Star 244 005 którego to udało się odsprzedać do OSP Broniszów w zamian pozyskano już na koniec 2015 roku GBA Renault Midliner M210 z KM PSP w Bielsku Białej. Nie jest to szczyt naszych marzeń ale spełnia założone cele dotyczące odmłodzenia floty pojazdów w jednostce poprawiła się szybkość związana z dojazdem do zdarzenia oraz zabudowano na samochodzie cały posiadany sprzęt rat-gaśn. Udało się również wyremontować dużą salę w remizie na ten cel zaciągnęliśmy pożyczkę bankową bez tego nie udałoby się wykonać kompleksowo tego remontu. Wyremontowano również garaż bojowy, doposażono jednostkę w następujące sprzęty: mundury galowe, koszarowe, bojowe buty koszarowe i specjalne, hełmy bojowe, najaśnicę LED na którą pozyskaliśmy dotację z Rady Powiatu bielskiego, topór inopur, rękawice bojowe. Udało się zrobić bardzo dużo ale też dużo to wszystko kosztowało. Wydatki to ponad 170.000 zł przychody ponad 130.000 różnice uzupełnił kredyt bankowy. W planie finansowym na rok 2017 zawarło się umundurowanie, remonty doposażenie w sprzęt m.in. defibrylator AED którego nie udało się pozyskać w roku ubiegłym. Ważniejszym wydarzeniem w roku 2017 będzie Jubileusz 125 lecia naszej jednostki. Główne obchody zaplanowano na 27 maja. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za rok 2016. W jawnym głosowaniu przyjęto absolutorium dla Zarządu. Przed wystąpieniem gości w krótkim sprawozdaniu opiekun MDP Dh Dawid Bąk opowiedział o działalności prężnej 29 osobowej grupy młodzieży którą posiadamy. Następnie wysłuchaliśmy opinii zaproszonych gości, w ciepłych słowach pochwalono wzrost jaki udało się osiągnąć naszej jednostce. Na dobry wynik naszej straży musza pracować wszyscy. Straż to ludzie i tym ludziom dziękuję. Na koniec wyróżniono druhów którzy w minionym roku poświęcili wiele czasu dla tej jednostki. Zebranie zakończono odśpiewaniem strażackiego Hymnu” Rycerze Floriana”.